Regulamin

Par. 1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca: Invest-e ul. Krze mowa 9 64-530 Kopanina, NIP: 972-081-30-49

2. Klient:  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.szkolkakopanina.pl

5. Sklep internetowy ‘Sklep’ – serwis internetowy szkolkakopaniana.pl , za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.szkolkakopanina.pl

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie klienta realizowane po uzgodnieniu warunków transportu, płatności i dostępności zamówionej pozycji klientem i mailowym potwierdzeniu ze strony sprzedającego.

10. . Towar wysyłany jest tylko w poniedziałek, wtorek i środę tak by uniknąć zalegania roślin w sortowni spedytora.

11. Cena podana na stronie jest ceną brutto.

Par. 2  Zasady korzystania ze sklepu internetowego

12. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.szkolkakopanina.pl po rejestracji Klienta.

- rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu i jest usługą bezpłatną.

- warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

13. Dla centrum ogrodowych, wykonawców terenów zielonych itp. rabaty udzielane są indywidualnie.

Par. 3. Składanie zamówienia

14. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.szkolkakopanina.pl

15. Za złożenie zamówienia za pośrednictwem uważa się wskazanie zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka

16. Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia mailowo do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia.

17. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. W celu zmiany adresu należy przesłać do Sklepu e-mail z odpowiednią informacją.

18. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

19. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością Sklepu.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Par. 4  Dostawa towarów

21. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej.

22. W sytuacji ujawnienia braków lub uszkodzeń przesyłki po jej przyjęciu przez Odbiorcę, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkodowy. Dodatkowo należy niezwłocznie poinformować Sklep o tym fakcie. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć zdjęcia uszkodzonych roślin i paczki. Po zweryfikowaniu informacji zgłoszenie zostaje rozpatrywane indywidualnie.

23. Przy zakupie kilku roślin Klient płaci za wysyłkę według wagi i wielkości.

24. Przy zamówieniach dużych i ponadgabarytowych roślin koszty ustalane są indywidualnie na podstawie wielkości zamówienia i adresu dostawy.

25. W uzasadnionych logistycznie i ekonomicznie przypadkach towar jest pakowany na paletę lub skrzynio paletę. Koszt wysłania palety/skrzynio palety uzależniony jest od jej wagi i ustalany podczas kontaktu  mailowego lub telefonicznego z kupującym i ostatecznie potwierdzony mailowo.

26. Po umówieniu możliwy jest odbiór osobisty.

27. Wysyłka za granicę – koszty ustalane są indywidualnie na podstawie wstępnego zamówienia, oraz po podaniu adresu dostawy.

28. W cenę wysyłki wliczony jest koszt jej zapakowania i zabezpieczenia roślin przed wysychaniem.

29. Termin wysyłki. O przygotowaniu zamówienia i wysyłce Klienci informowani są mailowo.

30. Sprzedaż roślin odbywa się przez cały rok, również zimą. Zamówienia składane od listopada do kwietnia są formą przedsprzedaży - wysyłka rozpoczyna się od chwili możliwości technicznych zależnych od warunków pogodowych.

31. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych realizacja zamówienia może nastąpić z chwilą ustąpienia przeszkód utrudniających, bądź uniemożliwiających przygotowanie paczki.

32. Realizacja zamówienia trwa od 3 do 10 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub wyboru płatności przy odbiorze. Do tego należy doliczyć 1-2 dni, które firma kurierska potrzebuje na dostarczenie przesyłki do Klienta.

33. W przypadku wyboru płatności na konto płatności należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wyboru formy płatności.

34. O dokładnym terminie wysyłki Klient informowany jest indywidualnie e-mailem.

35. Towar przed wysyłką jest sprawdzany. Sadzonki na czas transportu są odpowiednio zabezpieczone i zapakowane. Każda roślina jest zabezpieczona oddzielnie i finalnie oznaczona paczka dociera w doskonałej kondycji. Sadzonki wysyłane są razem z doniczką.

36. Wysyłka roślin następuje od poniedziałku do środy. Jeśli paczka nie jest doręczona do piątku, z winy kuriera, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep.

37. Jeśli wystąpi przeszkoda w dostarczeniu z winy Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć koszt zwrotu przesyłki, oraz ponowny koszt wysyłki wraz z kosztami roślin.

Par. 5  Odstąpienie od umowy

38. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny przed otrzymaniem wiadomości e-mail o wysyłce towaru i zmianą statusu zamówienia na zrealizowane w terminie 14dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

39. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczamy do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.

40. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane Klienta oraz numer zamówienia.

41. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient nie ponosi żadnych kosztów.

Par. 6  Warunki gwarancji (rękojmia)

42. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczamy do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.

43. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@invest-e.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

44. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, e-mail Klienta,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z numerem zamówienia,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

- szczegółowy opis uszkodzeń, lub innych wad przesyłanych roślin wraz ze zdjęciami

- podane w reklamacji dane lub informacje mogą wymagać uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

45. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

46. W przypadku nabycia wadliwego produktu możliwe jest obniżenie jego ceny, wymiana towaru lub odstąpienie od umowy. W przypadku zwrotu towaru koszty wysyłki ponosi Sklep. Odbiór zapakowanego towaru następuje w ustalonym z klientem terminie i miejscu.

47. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem przez Klienta bez wcześniejszego uzgodnienia oraz paczek nieodpowiednio zabezpieczonych na czas transportu.

48. - Doniczka w litrach - waga:

- P9/C0,5 i C1 - 0,5kg

- C2 i C3 - 2kg

- C5 - 5kg

- C7,5 i C8 - 10kg

- C10 - 12kg

- C12 - 14kg

- C15 - 20kg

- C20, C30 i C35 - 30kg

49. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia roślin mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na ich różne stadium rozwojowe i wzrost w danym okresie - sezonie. W niektórych ofertach nie ma zdjęć sadzonek, za co przepraszamy, staramy się na bieżąco uzupełniać zdjęcia sadzonek. Kolory roślin na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od ustawienia monitora.

50. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zabronione. Opisy oraz zdjęcia sprzedawanych produktów stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn.04.02.1194r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U.nr 24poz .93 oraz ochronie z dn.08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.nr47 poz.211)

Par. 7 Dane osobowe

51. Administratorem danych osobowych Klientów jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Sprzedawcą.

52. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

53. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.

54. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

55. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca, może przetwarzać dane osobowe Klienta, które są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Klienta, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

56. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

57. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klientów jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Par. 8 Postanowienia końcowe

58. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres biuro@invest-e.pl.

59. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia.

60. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.